TRIMO

 

Razvoj Trimo mobilne aplikacije v .NET MAUI

2022
 • univerzalna aplikacija, ki temelji na .NET 6.0 MAUI
 • Uporabljena tehnologija Blazor
 • Preprost dostop do Trimo tehničnih dokumentov, brošur, navodil in videov
 • Pregledna struktura datotek Trimo izdelkov
 • Osrednji vir informacij za iskanje, branje in predvajanje vsebin
 • Na voljo za vse pametne telefone in tablice
 • Sodoben vmesnik, ki omogoča off-line ali on-line funkcionalnost
 • Posodobljene ali aktualne verzije dokumentov
 • Sinhronizirano med napravami

Aplikacija Trimo Library je med nominiranci za NAJBOLJŠO MOBILNO APLIKACIJO V LETU 2022!

Elektroinštitut Milan Vidmar

Prenos in posodobitev portala SPO in ESO

Razvoj novih funkcionalnosti na portalu SPO in ESO

ELEKTRO PRIMORSKA

Prenova intranet portala in sinhronizacija na SharePoint online

Razvoj novih funkcionalnosti

ELRAD INTERNATIONAL

Razvoj aplikacije 4S na SharePoint portalu

Razvoj aplikacije QMS na SharePoint portalu

Razvoj aplikacije Audit portal

Razvoj predloge za projektna mesta na SharePoint portalu

LINEA SNELLA

 

Razvoj aplikacije Linea Snella 

2021 - 2022
 • Aplikacija razvita v tehnologiji .NET CORE MVC
 • Aplikacija teče na okolju Linux + Docer
 • Razvoj rezervacijskega sistema
 • Integracija z Vimeo
 • Vadbe in jedilniki za stranke
 • Vodenje osebnih kartovnov in spremljanje napredka
 • Vzdrževanje in prilagoditve spletna aplikacije
BANKA SLOVENIJE
 

2017 - Prenova spletna strani

 • Spletna stran razvita v tehnologiji ASP.NET MVC
 • Pripravili smo grafično predlogo za novo spletno stran Banke Slovenije
 • Prenos vsebine
 • Implementacija funcionalnosti
 • Lastni razvoj CMS vmesnika

2018

 • Vzdrževanje spletna strani in razvoj manjših prilagoditev

2019

 • Prilagoditev spletne strani v skladu z zakonom o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij

2020 – 2022

 • Vzdrževanje spletna strani in razvoj manjših prilagoditev
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
 1. 2019

  izdelava obrazca za potrjevanje izobraževanj na platformi SharePoint

  namestitev SharePoint 2019 in SQL strežnikov; izdelava obrazcev, skladno s predloženo specifikacijo

LUKA KOPER
 1. 2020

  Postavitev potrebne infrastrukture in testnega okolja

  V sodelovanju z Actual IT: nadgradnja SharePoint 2010 na verzijo SharePoint 2019, grafična predloga in izdelava matrice, nadgradnja vsebin in reorganizacija le-teh; posodobitev 129 projektov na SP2019

  Razvoj novih funkcionalnosti na SharePoint portalu

FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
 1. 2020

  migracija na SharePoint 2019

  priprava grafične predloge in Izdelava master page-a po grafični predlogi; priprava strukture mest in migracija vsebin; razvoj funkcionalnosti (novice, obvestila in obvestila v pasici, virtualizacija ključnih kazalnikov, Twitter, FB, Instagram; predloga mesta za urad idr); šolanje

SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA
 1. 2020

  vzpostavitev SharePoint online, grafična predloga, barvna shema za SPO, struktura strani s pomočjo »Hub Sites«, migracija vsebin z več različnih portalov in rešitve po meri (rezervacija sejnih sob in avtomobilov, HR organigram, ankete, interaktivna mapa podjetja, analitika, …)

  redno vzdrževanje

ZAVAS
 1. 2019

  Vzpostavitev Intranet portala na O365

  grafična predloga, barvna shema za SPO, struktura strani s pomočjo »Hub Sites in rešitve po meri (Imenik, Novice, Galerija, Koledar dogodkov, Rezervacija sejnih sob)

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
 1. 2019

  posodobitev sistema za nadzor in upravljanje Windows okolja

   

  1. SCVMM

   Postavitev, konfiguracija in optimizacija novega SCVMM-ja Priprava predloge in konfiguracija okolja za avtomatizirano nameščanje novih virtualiziranih strežnikov

  2. SCCM

   Postavitev, konfiguracija in optimizacija novega SCCM-ja Priprava predloge in konfiguracija okolja za avtomatizirano nameščanje novih Windows 10 računalnikov

  3. SCDPM

   Postavitev, konfiguracija in optimizacija novega SCDPM-ja Vklop in konfiguracija ščitenja za SCCM, SCVMM, SQL in SharePoint

   

NKBM
 1. 2019

  pregled trenutnega stanja aktivnega imenika in njegovih podpornih servisov (npr. DNS); predlogi za izboljšanje delovanja, zanesljivosti in varnosti

KAPITALSKA DRUŽBA
 1. 2019

  nadgradnja Exchange 2010 na Exchange 2016: namestitev in konfiguracija Windows in Exchange strežnikov in namestitev popravkov; Selitev testnih nabiralnikov in testiranje delovanja; preselitev vseh poštnih nabiralnikov; odstranitev starih Exchange poštnih strežnikov iz okolja

NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE
 1. 2017

  migracija Windows 2003 okolja na Windows 2016: namestitev in konfiguracija AD, datotečnih strežnikov, print servis in WSUS ter selitev vsebin.

ZAVAROVALNICA SAVA
 1. 2019

  Prenova CMS – faza 1

  Z željo, da bodo uporabniki imeli čim boljšo uporabniško izkušnjo se prenovi del CMS-ja, za najbolj pomembne funkcionalnosti in posodobi grafično podobo
  Vstopna stran je novičarski del interne spletne strani
  Podstrani za službe, ki veliko komunicirajo z zaposlenimi
  Uredniške strani

 2. 2018

  Migracija SharePoint 2013 na Office 365

  migracija SharePoint 2013 na SPO

  grafična predloga, barvna shema za SPO, struktura strani, pomoč pri migraciji in urejanju vsebin, Priprava funkcionalnosti za objavo novic redno vzdrževanje

 3. 2017

  ZAVAROVALNICA SAVA: Migracija e-pošte v Office 365

  Migracija elektronske pošte v Office 365 in pomoč pri selitvi poštnih predalov.

 4. 2012/2013

  ZAVAROVALNICA TILIA: Namestitev in konfiguracija SharePoint 2013

  Namestitev in konfiguracija 3 SharePoint 2013 farm (test, produkcija in QA), prenos baz in migracija vsebin. Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in prilagoditve, pomoč in svetovanje naročniku.

TOYOTA ADRIA D.O.O.
 1. 2018 →

  Pomoč uporabnikom – HelpDesk

  Pomoč uporabnikom na delovnem mestu - skrb za nemoteno delovanje računalniške opreme in pomoč pri odpravljanju vsakodnevnih težav pri uporabi MS Office orodij.

 2. 2013

  Virtualizacija IT okolja

  Virtualizacija fizične infrastrukture na MS Windows Server 2008 R2 s Hyper-V vlogo v okolju s 15 strežniki (100 uporabnikov).

 3. 2012

  Posodobitev informacijskega sistema
  Nadgradnje IT okolja (dobava strojne in programske opreme in ustreznih certifikatov). Namestitev in konfiguracija Forefront TMG strežnika.
  Postavitev dvonivojskega CA okolja. Namestitev in konfiguracija produkta System Center Data Protection Manager 2010 za potrebe ščitenja virtualiziranega okolja.
  Namestitev in konfiguracija Linux strežnika. Postavitev in konfiguracija Windows Server 2008 R2 strežnika za potrebe RemoteApp storitev.

 4. 2010

  Kaizen

  Izdelava sistema za sprejemanje in ocenjevanje inovativnih predlogov za izboljšave v podjetju. Izdelava elektronskih obrazcev.
  rešitev je razvita za SharePoint 2007.
  Infrastrukturne storitve

  V letu 2010 smo za naročnika izvedli več različnih infrastrukturnih storitev, in sicer:

  Migracija Exchange 2007 na Exchange 2010.
  Namestitev strežnika Exchange 2010 in prenos poštnih predalov uporabnikov z Exchange 2003 (100 uporabnikov).
  Migracija in poenotenje antivirusne rešitve na Microsoft Forefront Client Security v omrežju s 100 računalniki.

 5. 2009/2010

  HelpDesk

  Za SharePoint 2007 smo razvili program za podpro uporabnikom (Help desk), preko katerega uporabniki podajo vloge za pomoč. Sistem o novi vlogi obvesti administratorja in ko ta odpravi težavo, je uporabnik o tem obveščen. Uporabnik lahko rešitev potrdi ali zavrne, o slednjem je ponovno obveščen administrator.

 6. 2010

  Postavitev SharePoint 2007

  Namestitev in konfiguracija SharePoint 2007 in selitev vsebin, iz portala v hčerinski družbi v tujini, v Ljubljano.

 7. 2008 / 2013

  Sistemska administracija in pomoč uporabnikom

  Naročniku smo zagotavljali celovito sistemsko podporo, svetovanje, preventivno vzdrževanje in različne nadgradnje IT okolja.

  Storitve so pokrivale tako podjetje s sedežem v Ljubljani, kot tudi hčerinske družba na Hrvaškem, BIH in v Srbiji.

  Uporabnikom smo nudili pomoč (HelpDesk) pri uporabi informacijske tehnologije, tako skrb za nemoteno delovanje njihovih delovnih postaj, prenosnikov in periferne opreme, do vsakodnevnih težav pri uporabi MS Office orodij.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
 1. 2020

  Prenova Intranet in Extranet portala na SharePoint 2019

  Priprava in uskladitev designa ter izdelava matrice; priprava strukture mest, pravice in selitev vsebin; razvoj funkcionalnosti (novice, obvestila in obvestila v pasici, Twitter & FB, hitre povezave, imenik, …); šolanje

 2. 2012

  Finance

  Vzpostavitev 4 SharePoint farm.

KRKA D.D.
 1. 2013 / 2014

  Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2013

  Namestitev in konfiguracija SharePoint 2013 ter nadgradnja vsebin in namenskih rešitev s SharePoint 2007.
  Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.
  Izdelava dokumentacije in šolanje urednikov.

  Po primopredaji, od januarja 2015 →
  redno in preventivno vzdrževanje, pomoč in svetovanje naročniku
  prilagoditve in izdelava vrste namenskih rešitev po specifikaciji naročnika.

 2. 2012

  SharePoint

  Vzpostavitev POC okolja MOSS 2010.

 3. 2010

  KrkaNet

  Uvajanje novih administratorjev za SharePoint strežnike in urejanje vsebin na KrkaNet portalu.

MICROSOFT SLOVENIJA
 1. 2009 / 2010

Spletna stran NTK 2010

Spletna stran NT konference 2010 www.ntk.si.
Spletna stran je omogočala vse funkcionalnosti, ki so potrebne za organizacijo konference:

 • prijave udeležencev
 • pregled predavateljev in predavanj
 • urnik....

Za izvedbo strani smo prejeli posebno priznanje s strani Microsoft Slovenija.
Poleg tega pa je Microsoft projekt uvrstil tudi med študijske primere uporabe Microsoft AZURE tehnologije.

 1. 2010 / 2011

Spletna stran NTK 2011

Razvoj spletne strani za NT konferenco 2011, ki je temeljila na lastnem urejevalniku vsebin (CMS) in bila gostovana v MIcrosoft Azure.
Poleg osnovnih informacij glede konference in registracij udeležencev, je bila podprta tudi izdelava lastnih urnikov za udeležence.

 1. 2011 / 2012

Spletna stran NTK 2012

Za naročnika smo izdelali spletno stran za dogodek NT konferenca, kjer bo možnost prijave oseb na konferenco, pregled urnika in ostalih informacij o konferenci. Možno bo tudi urejanje spletne vsebine, urnika, predavateljev, pošiljanje masovnega obveščanja.
Izdelava spletne strani po grafični predlogi in CMS sistema za urejanje spletnih vsebin, novic, urnika.
Različni tipi dostopov za različne tipe urednikov.
Sistem za pošiljanje masovnega obveščanja.
Sistem za komunikacijo z zalednim sistemom za plačila.

 1. 2012 / 2013

Spletna stran NTK 2013

Izdelali smo  spletno stran, ki je omogočala pridobiti informacije o konferenci, prijaviti udeležence in ostalo osebje, urediti urnik, novice, vsebine in izvajati masovno obveščanje po elektronski pošti, ...
Lasten CMS je omogočal urejanje:

 • spletnih vsebin, novic, urnika
 • predavateljev
 • fotogalerije
 • žrebanje za nagradne igre ipd.

Spletna stran je vsebovala tudi:

 • Sistem za komunikacijo z zalednim sistemom za plačila
 • Sistem za integracijo s sistemom za kontrolo dostopa
 • Integracijo z »booking« sistemom hotelov

 1. 2013 / 2014

Spletna stran NTK 2014

Izdelali smo spletno stran za NTK 2014, ki je gostovala v Microsoft Azure in je imela vse funkcionalnosti, kot že prejšnje spletne strani, med drugim pa tudi naslednje funkcionalnosti:

 • Sistem prijav je omogočal:Prijava/nakup  pokriva 3 ločene dogodke znotraj ene NT konferenc
 • Integracija s ponudnikom SMS storitev
 • Prilagoditev strani za prikaz na mobilnih napravah
 • Aplikacija za prejem materialov (udeleženci)
 • VIP adrema, ...

 

ZAVAROVALNICA ADRIATIC SLOVENICA IN GENERALI
 1. 2019  →

  Prilagoditev vsebin in grafične predloge za združeno zavarovalnico Generali

 2. 2017  →
  1. Vodenje izobraževanj
  2. Rezervacije sejnih sob po lokacijah
  3. Rezervacije počitniških kapacitet
  4. Video vsebine
  5. Galerije….
 3. 2016 / 2017

  Intranet portal iz starega Liferay portala na SharePoint 2016

  Izdelava kompletnega intranet portala s prenosom vsebin iz starega Liferay portala na SharePoint, ki vključuje dodatno globalno navigacijo v glavi, keyvisual, megamenu in ostale gradnike po meri v masterpage. 

 4. 2016 / 2017

  Izdelava namenskih rešitev za SharePoint 2016

  Izdelava novih namenskih rešitev kot so newsletter za SharePoint, pregled in potrjevanje sejnih sob z preverjanjem prekrivanja tudi ponavljajočih dogodkov, pregled in potrjevanje rezervacij počitniških kapacitet, notification center za SharePoint ki zbira obvestila o komentarjih na SharePoint portalu (tako kot smo vajeni iz Facebooka), podpora uporabnikom.

DM-DROGERIE MARKT
 1. 2013

  Nadgradnja SharePoint strežnika

  Nadgradnja Windows SharePoint 2010 Foundation na SharePoint Server 2013.

 2. 2011

  SharePoint storitve

  Postavitev Search Server Express 2010, nadgradnja Windows SharePoint Services 3.0

KOLEKTOR
 1. 2018

Intranet razvoj

Vzpostavitev Intraneta na portalu SharePoint Server 2016, migracija vsebin, izdelava dodatnih funkcionalnosti.
Branding: izdelava grafične predloge in matrice.

CINKARNA CELJE
 1. 2019

  nadgradnja SharePoint 2013 na SharePoint 2019

  grafična predloga in izdelava matrice, nadgradnja vsebin, nadrgradnja rešitev, Tehnična dokumentacija

 2. 2018/2019

  Nadgradnja SharePoint 2013 na SharePoint 2019

  Nadgradnja z vključeno migracijo vsebin ter nadgradnjo obstoječe rešitve ter grafična predloga in matrica.

 3. 2018

  Vzpostavitev dokumentnega sistema

   

 4. 2014

  Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

  Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013

ELEKTRO MARIBOR
 1. 2018

Nadgradnja SharePoint 2010 na 2016, vključno z migracijo vsebin.

 1. 2018

Branding: izdelava grafične predloge in matrice.

AGENCIJA ZA ENERGIJO
 1. 2017/2018

  Vzpostavitev intranet portala na platformi SharePoint 2016

  Za naročnika smo vzpostavili dva intranet portala, vključno z matrico strani.
  Vzpostavili smo mesto za poslovno inteligenco (BI) in prenos vsebin. 
  Izdelali smo vmesnika za objavljanje novic in fotografij, ki se prikazujejo v obliki galerije. 
  Dodani so bili gradniki za dokumente, seznam zaposlenih, ipd.
  Na koncu smo izvedli še izobraževanje za urednike in administratorje.

 2. 2016

  Namestitev SharePoint 2016

  Postavitev SharePoint 2016 infrastrukture v ločena domenska okolja za poslovno analitiko in podporo intranetu.

OPTOTEK
 1. 2015

Prenova informacijskega sistema

Prenova informacijskega sistema, ki je vključevala virtualizacijo okolja in implementacijo Exchange strežnika, antivirusno zaščito in varnostno kopiranje podatkov ter redno preventivno vzdrževanje.

Dograditev informacijskega sistema

Dobava strojne in programske opreme.
Namestitev in konfiguracija backup sistema in dodatnega poštnega strežnika.

 

 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
 1. 2017

  Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije

  Aplikacija je namenjena dostopu in izmenjavi podatkov med Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.
  Cilj projekta je bil informatizacija sporočila o izidu posredovanja in je vključeval vse od načrtovanja rešitve, oblikovne prenove pa do razvoja aplikacije, testiranje in namestitev na strežnik naročnika.

 2. 2016

  Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2016

  na verzijo 2016 ni možen neposredno iz verzije 2007 je bila potrebna začasna postavitev strežnika SP2010 in SP2013. 
  Oba služita zgolj za ureditev strukture baze podatkov.
  V sklopu nadgradnje portala smo izdelali novo matrico ter t.i. display template za prikaz novic na naslovnici in prikaz posamezne novice.
  Naročniku smo nudili pomoč pri reorganizaciji vsebin in izvedli izobraževanje uporabnikov.

BANKA SLOVENIJE


ELEKTRO GORENJSKA
 1. 2017

Namestitev SharePoint strežnika

Izvedli smo namestitev in konfiguracijo SharePoint strežnika ter branding.

TRIVANDI CHANZO, VELIKA BRITANIJA
 1. 2016/2017

Upravljanje celotne Microsoft infrastrukture za potrebe iger ( 5th Asian Indoor and Martial Games, Ashgabat 2017, Turkmenistan )

Naši ekipi je bila zaupana zahtevna naloga "Technical Manager" in s tem je prevzela odgovornost za upravljanje celotne Microsoft infrastrukture, za potrebe iger. Dela so se izvajala v času od novembra 2016 - konca septembra 2017.
Poleg odgovornosti za nemoteno delovanje, varnost, upravljanje in prilagajanje infrastrukture, ki so jo izvajali naši sistemski inženirji, smo nudili tudi pomoč uporabnikom. Na prizorišču iger sta bila slaba dva meseca naša sodelavca, ki staposkrbela za hitro reševanje oprativnih dnevnih težav uporabnikov.

GEN-I D.O.O.


Spletna stran PoceniElektrika.si

2011
 • Stran gostuje na platformi Windows Azure.
 • Izdelali smo spletno stran, na kateri podjetje Gen-i predstavlja svojo storitev za gospodinjske in poslovne odjemalce.
 • Na strani lahko obiskovalci naredijo informativni izračun ter izpolnijo obrazec za zamenjavo dobavitelja električne energije.

 

Spletna stran Gen-i.eu

2011
 • Stran gostuje na platformi Windows Azure.
 • predstavitvena stran podjetja GEN-I. 
 • večjezična predstavitev korporacije
 • večjezična predstavitev vseh izpostav po različnih državah

Spletna stran Poceni plin

2012
 • Stran gostuje na platformi Windows Azure
 • podjetje Gen-i predstavlja svojo ponudbo plina

Spletna stran Jeftina struja

2013
 • spletna stran www.jeftinastruja.hr, na kateri podjetje Gen-i predstavlja svojo storitev za gospodinjske in poslovne odjemalce na Hrvaškem.
EURODESIGN

 

Izdelava spletne strani za F1 Grand Prix of Europe

2016
 • Sodobna spletna stran, ki uporablja inovativno tehnologijo
 • Gostovanje spletna strani na Microsoft Azure
 • spletno mesto, ki podpira do 10 jezikov
 • spletna stran, ki je odzivna, dinamična in uporabnikom prijazna
 • povezava z socialnimi omrežji
 • po meri narejen CMS
 • podporna ekipa za SEO optimizacijo, administracijo spletne strani in tehnično podpora

Korporativna spletna stran Eurodesign

2016
 • Prenova obstoječe spletno strani, ki sledi trenutnim sodobnim trendom oblikovanja 
 • večjezična stran za tri jezike: angleščino, azerbajdžansko in rusko
 • nove funkcionalnosti
 • predstavitev dosežkov in novice podjetja
 • privlačna in partnerjem prijazna uporabna stran

Prenova spletna strani Ministrstvo za mladino in šport Azerbajdžan

2016
 • Spletna stran, ki je odzivna, dinamična in uporabnikom prijazna
 • Urejena mobilna različnica spletnega mesta
 • Po meri narejen CMS
 • Razvoj številnih obrazcev in anket
 • Večjezična stran

Izdelava spletna strani za  Azerbaijan Islamic Solidarity Games

2016
 • Odzivna, privlačna in uporabnikom prijazna spletna stran
 • Po meri narejen CMS
 • Večjezičnost 
 • Metapodatki o vsebini in označevanje za lažje iskanje po spletna strani
 • Dodelan iskalnik, ki obiskovalcem omogoča preprosto iskanje po vsebini
 • Integracija s socialnimi omrežji
 • Razvoj galerije, števec za pričetek dogodka


SANDOZ
 1. 2013

 Dashboard in PPM Changes

Za naročnika smo izdelali SharePoint rešitvi, ki omogočata:

 • izdajanje, urejanje in spremljanje pobud za izpostave podjetja,
 • učinkovit pregled in sledljivost nad spremembami embalaže ter različnih pomožnih snovi. 
HIDRIA D.D.
 1. 2013

Nadgradnja SharePoint

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013.

FAKULTETA ZA UPRAVO UL
 1. 2019/2020

  Nadgradnja SQL Server Cluster okolja: uskladitev arhitekture in načina migracije, namestitev instanc in konfiguracija; migracija podatkovnih baz

 2. 2017

  izdelava predloga za implementacijo Exchange 2016 – POC project, ki predstavlja izhodišča za implementacijo in konfiguracijo okolja, ki bo zagotavljalo vključevanje uporabnikov članic Univerze

 3. 2013

  Migracija poštnega strežnika

  Migracija obstoječega poštnega strežnika MS Exchange 2010 v drugo domeno.

 4. 2011

  Nadgradnja Exchange 2003

  Nadgradnja strežnika Exchange 2003 in prenos poštnih predalov uporabnikov na Exchange 2010 (100 uporabnikov).

UNICEF SLOVENIJE

 

2010

 • Izdelava spletna strani
 • Spletna trgovina
 • Donacije z različnimi plačilnimi sredstvi
 • Predstavitev aktivnosti Unicefa po svetu

2013

 • Posodobitev spletna strani

2014 - 2022

 • Vzdrževanje spletna strani
AJPES
 1. 2017

  Nadgradnja Sharepoint 2010 na SharePoint 2016

  Za naročnika smo izvedli nadgradnjo intranet portala iz verzije SharePoint 2010 na SharePointu 2016, z vmesnim korakom nadgradnje na SharePoint 2013. Pri tem smo poskrbeli tudi za prenos vsebin iz starega na novi portal.

 2. 2011

  Infrastrukturne storitve

  Pomoč pri nadgradnji; odpravljanje težav, pomoč pri upravljanju.

ADRIA MOBIL D.O.O.
 1. 2013

Nadgradnja z WSS 3.0 na SharePoint Foundation 2013

Nadgradnja z WSS 3.0 na SharePoint Foundation 2013 ter migracija vsebin.
Nadgradnja namenske rešitve za spremljanje procesov.
Izdelava matrice, skladno s CGP naročnika. 

POŠTA SLOVENIJE

 

Razvoj spletne aplikacije za dostavo nenaslovljene pošte

2016
 • Spletna aplikacija razvita na tehnologiji ASP.NET MVC + ANGULAR (SPA)
 • Razvili smo spletno aplikacijo za dostavo nenaslovljene pošte, s pomočjo katere stranke pridobijo informativno ponudbo in pripravijo razdelilnike, po katerih Pošta Slovenije nato izvede distribucijo pošiljk.
 • Popisano 5 letno vzdrževanje spletna aplikacije in manjše prilagoditve


FILC D.D.
 1. 2013

  Nadgradnja SharePoint 2010 Foundation na SharePoint Server 2013

  nadgradnja na strežniško različico zaradi novih funkcionalnosti, ki jih le-ta prinaša. Prilagoditve funkcionalnosti, ki so bile razvite za SharePoint Foundation 2010 in migracija vsebin.

  Implementacija Exchange 2013

  1. Namestitev in konfiguracija Windows Server Hyper-V strežnika 
  2. Namestitev in konfiguracija MS Exchange 2013 strežnika
  3. Priprava avtomatizacije in pomoč pri selitvi poštnih predalov, konfiguracija klientov, implementacija javno overjenega certifikata
 2. 2012

  Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010 Foundation

  1. nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010  in prilagoditve
  2. vzpostavitev digitalnih delovnih procesov za trenutne ročne procese
  3. prenos vsebin
  4. povezave na Navision in prenos šifrantov
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
 1. 2012

SharePoint prilagoditve in dodatne funkcionalnosti

Za naročnika smo naredili prilagoditve in razvili dodatne funkcionalnosti na SharePointu.

 1. 2014

SharePoint storitve

Dodatne funkcionalnosti in prilagoditve (naročilnice, potni nalogi).

 1. 2015

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016, testno in produkcijsko okolje.
Nadgradnja in prilagoditev namenskih rešitev:

 • rešitev za vnos službenih poti
 • rešitev za vnos zahtevkov za pomoč (Help Desk)
 • rešitev za izposojo opreme

V sklopu postavitve portala se izdela matrica strani. Pri tem se upošteva CGP podjetja, ki ga posreduje naročnik.

DRAGULJARNA MALALAN

Izdelava spletne strani

2013
 • Uporabljene tehnologije: HTML 5, CSS 3,ASP.NET MVC 4.5, jQuery
 • Nova grafična podoba
 • Urejevalnik spletne strani za urejanje celotne vsebine strani 
 • Enojezična spletna stran
 • Blog
KAPITALSKA DRUŽBA
 1. 2016

  Postavitev SharePoint portala in razvoj dodatnih funkcionalnosti

  Za naročnika smo postavili portal SharePoint 2010 in razvili funkcionalnost za beleženje metapodatkov za dokumente z uporabo document setov.


 2. 2009

  Spletnica

  Nadgradnja spletnih gradnikov in dopolnitev lastnih stilov za oblikovanje besedila.

 3. 2008 / 2009

  Spletnica

  Po naročnikovih zahtevah smo za SharePoint 2007 oblikovali glavne strani (Master Page), skladno s CGP-jem podjetja.
  Nadgradnja spletnih gradnikov in dopolnitev lastnih stilov za oblikovanje besedila.

INTEREUROPA

 

 1. Leto 2012 / 2013

Namestitev SharePoint 2010

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2010 in ustrezne prilagoditve.
Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.
Izdelava dokumentacije in izobraževanje administratorjev / urednikov.

 

GORENJE SUROVINA D.D.
 1. 2016

Migracija v SharePoint Online

Za naročnika smo izvedli migracijo SharePoint On-Prem v SharePoint Online in razvili nekaj dodatnih funkcionalnosti.

redno vzdrževanje

TRIMO D.D.
 1. 2016

  Dograditev SharePoint funkcionalnosti

  Za naročnika smo izvedli dograditev SharePoint funkcionalnosti, ki omogoča vnos in urejanje referenc, prikazanih na spletni strani.


 2. 2013

  Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

  Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013.

ELEKTRO CELJE
 1. 2016 

  Nadgradnja SharePoint

  Za naročnika smo izvedli nadgradnjo portala na SharePoint 2013, pri čemer je bilo potrebno okolje pripraviti še za povezavo z MS Project Serverjem in prenesti prenesti veliko namenskih rešitev.

 2. 2012

  EC InfoPath

  Prilagoditev InfoPath obrazcev.

LEKARNIŠKA ZBORNICA
 1. 2015

Posodobitev informacijskega sistema

Posodobitev informacijskega sistema, dobava strojne in programske opreme, namestitev in konfiguracija Exchange in SharePoint strežnika
Redno preventivno vzdrževanje.

 

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.
 1. 2016

  Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013

  Namestitev in konfiguracija strežnika SharePoint 2013, vključno s SP1 in zadnjih popravkov. Pri namestitvi in konfiguraciji se upoštevajo najboljše prakse pri konfiguraciji SP 2013 vključno z vzpostavitvijo povezave z AD, konfiguracijo iskalnika, nastavitve servisov in nastavitvijo ustrezne avtentikacije; tehnična dokumentacija.
  Izdelali smo tudi matrico strani, skladno s CGP naročnika.


 2. 2012

  Izdelava portala za Hrvaško

  Izdelava portala za MKZ Hrvaška.

 3. 2011 / 2012

  Namestitev SharePoint 2010

  Namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2010 Enterprise ter selitev vsebin z obstoječega SP strežnika.
  Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in spremembe ter pomoč naročniku.

VISIT D.O.O.

 

Prenova spletna strani

2009

 

Spletna stran

2016
 • Uporabljena tehnologija HTML5,CSS3 in JS
 • Vizualna prenova 
 • Urejen zaledni sistem (CMS) za upravljanje z vsebinami
 • Razvoj novih funkcionalnosti 


ACTUAL I.T. D.O.O.
 1. 2015 / 2016

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2013

Implementacija intranet portala na platformi SharePoint 2013 z migracijo vsebin iz portala SharePoint 2007; testno in produkcijsko okolje. Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika. Dodatno so razviti moduli, ki podpirajo nekatere poslovne procese:

 • Dopusti in izobraževanja
 • Bolniška odsotnost
 • Naročila dela pravni službi
 • Telefonski imenik
 • Novice

ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

EZS GLOSAR

2016
 • Uporabljena tehnologija MVC CORE APS.NET
 • Razvoj spletnega slovarja tehničnih izrazov
 • Možnost uvoza in urejanje izrazov
 • Oddaja in urejanje komentarjev
 • Urejen CMS za upravljanje s slovarjem
 • Registracija obiskovalcev

Mobilna aplikacija EZS GLOSAR

2019
 • univerzalna aplikacija, ki temelji na .NET 6.0 MAUI
 • Razvite funkcionalnosti kot so iskalnik, registracija, komentarji,…
 • Na voljo za vse pametne telefone in tablice
INTELCOM
 1. 2012

Postavitev Hyper-V strežnika z virtualnimi strežniki Windows Server 2008 R2

Postavitev Hyper-V strežnika z virtualnimi strežniki Windows Server 2008 R2 (AD, Exchange 2010, Forefront TMG). 

 

SALUS D.D.
 1. 2015

Postavitev intranet portala na SharePoint 2013

Izdelali smo interni portal na platformi SharePoint 2013 s poudarkom na prikazu poročil poslovanja za vodstvo, ki se prikazujejo v obliki Excel tabel na določenem mestu na portalu.
Poleg poročil so bile razvite še nekatere dodatne funkcionalnosti, ki niso bile podprte Out of the Box.

DOBA
 1. 2015

  Dopolnitve CMS

  Dopolnitve obstoječega CMS za vodenje učnih vsebin:

  1. Vodenje predmetov in gradiv ter urejanje metapodatkov
  2. Shranjevanje priponk iz e-pošte direktno v CMS
  3. Pošiljanje povezav do dokumentov po e-pošti
  4. Generiranje PDF-jev
 2. 2013

  Namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2013

  Postavitev intranet portala na SharePoint Server 2013.
  Vzpostavitev sistema za upravljanje učnih vsebin, ki se uporabljajo pri pedagoškem procesu, v virtualnem učnem okolju, skladno z LOM (Learning Object Metadata) standardom.
  CMS omogoča upravljanje vsebin in obveščanje s pomočjo delovnih tokov.

  BANKA KOPER
  1. 2012

  BitLocker implementacija

  Vzpostavitev sistema kriptiranja podatkov z uporabo v Windows 7 vgrajeno funkcionalnostjo BitLocker.

  MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
  1. 2011

  MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, DIREKTORAT ZA E-UPRAVO IN UPRAVNE PROCESE

  E-Sociala
  Prilagoditev transakcijskega sistema URSP - ureditev osveževanja distribucijske kopije podatkov znotraj IO-modula, za potrebe projekta e-Sociala v okviru ESS operacije. Interoperabilnost in e-izmenjva podatkov.

  1. 2015

  SharePoint portal

  Za naročnika smo izvedli pilotno postavitev internega portala na platformi SharePoint 2013. Portal je vključeval večinoma OOTB funkcionalnosti z nekaj minimalnega razvoja. Prav tako smo naročniku pomagali pri uporabi s konzultacijami.


  PRONID
  1. 2015

  Spremljanje KPI in drugih kazalcev

  Za tujega naročnika smo izvedli projekt spremljanja KPI in drugih kazalcev za njihove obrate. Med seboj smo povezali 3 platforme, in sicer: SharePoint Online, ki je namenjen vnosu podatkov in šifrantov, Azure, ki skrbi za hrambo in Power BI, kjer so izdelana poročila.


  SAVSKE ELEKTRARNE
  1. 2015

  SharePoint 2013

  Namestitev, konfiguracija in prilagoditve na SharePoint 2013.

  STUDIO MODERNA
  1. Leto 2015

   Implementacija Skype for Business

   Namestitev in konfiguracija Skype for Business strežnika za 7000 uporabnikov.


  2. 2014

   Nadgradnja SharePoint 2010 na SP 2013

   Nadgradnja SharePoint 2010 na SP 2013 z migracijo vsebin in prilagojenih rešitev.
   Izdelava matrice, skladno s CGP naročnika.

   Implementacija Exchange strežnika

   Implementacija Exchange strežnika za 7000 uporabnikov.

  3. 2011

   Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010

   Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010 in prenos obstoječih vsebin.
   Izdelava matrice v skladu s CGP naročnika.
   Redno preventivno vzdrževanje portala; svetovanje in pomoč naročniku.

  KOMPAS XNET
  1. 2012

  BitLocker implementacija

  Priprava okolja na avtomatiziran vklop BitLocker zaščite na Windows 7 klientih.

  PBS – POŠTNA BANKA SLOVENIJE, D.D.
  1. 2011 / 2012

  Sklepi in priporočila

  Avtomatsko spremljanje sklepov uprave in strokovnega kolegija ter priporočil revizijskih poročil.
  Implementacija sprememb in dopolnitev programske rešitve za spremljanje sklepov in priporočil.

  USTAVNO SODIŠČE RS

   

  1. 2011

  Pomoč pri SharePointu

  Intervencija, pomoč pri upravljanju SharePoint okolja.

  MNZ, POLICIJA
  1. 2011

  Nadgradnja SharePoint

  Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation.

  CODEPLEX
  1. 2011

  SP2010 ADgroupMembers

  Web part za prikaz članov skupine aktivnega imenika kot odprtokodni projekt na Codeplexu.

  ELKOTEX
   
  • Postavitev Hyper-V okolja.
  THRIVE CONFERENCE
  1. 2014

   SHAREPOINT DNEVI 2014

   Spletna stran SPD 2014
   Na platformi SharePoint 2013 smo postavili spletno stran konference SharePoint dnevi 2014, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

   1. splošne informacije o konferenci in lokaciji
   2. oddajanje predavanj
   3. prijave sponzorjev
   4. program in urnik konference
   5. predavatelji
   6. ankete
   7. osebni urniki
   8. prijave udeležencev...
  2. 2013

   SHAREPOINT DNEVI 2013

   Spletna stran SPD 2013
   Spletna stran konference SharePoint dnevi 2013, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

   1. splošne informacije o konferenci in lokaciji
   2. oddajanje predavanj
   3. prijave sponzorjev
   4. program in urnik konference
   5. predavatelji
   6. ankete
   7. osebni urniki
   8. prijave udeležencev...
  3. 2012

   SHAREPOINT DNEVI 2012

   Spletna stran SPD 2012
   Spletna stran konference SharePoint dnevi 2012, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

   1. splošne informacije o konferenci in lokaciji
   2. oddajanje predavanj
   3. prijave sponzorjev
   4. program in urnik konference
   5. predavatelji
   6. ankete
   7. osebni urniki
    prijave udeležencev...
  BARBARA GUNČAR
  1. 2014

  Razvoj spletne strani

  Spletna stran Barbara Gunčar www.barbaraguncar.si za lokalne volitve za županjo mesta Kranj.

  MEDIS
  1. 2014

  Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

  Namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2013 in prilagoditve.

  AKRAPOVIČ D.D.
  1. 2019

  Nadgradnja SharePoint 2013 na SharePoint Server 2019

  1. 2014

   SharePoint storitve

   Izdelava matrice.

  2. 2013

   Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

   Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013.

  BTC

   

  Prenova spletnega mesta BTC-City v sodelovanju z Vareo

  2019
  • Priprava oblačne infrastrukture na Azure 
  • Postavitev testnega okolja za Sitefinity CMS na strežnikih Kompas Xnet
  • Izvoz podatkov in uvoz v nov sistem za upravljanje z vsebinami Sitefinity CMS
  • Razvoj servisov za zajemanje Člankov in Dogodkov
  • Razvoj aplikacije ali Obrazcev, za zajem Kategorizacije poslovnih partnerjev BTC.

  Razvoj spletna strani Ohranimo Čebele

  2014
  • Sodelovanje z izbranimi trgovci
  • Izpeljana akcija prodaje medovitih rastlin
  • Registracija kupcev s kodo
  • Spletna stran prlagojena za mobilne naprave
  • Spletna stran, ki je odzivna, dinamična in uporabnikom prijazna

  Razvoj spletne strani Kristalne palače

  2012
  • Obiskovalcem nudi vse potrebne informacije o ponudbi in dogodkih
  • Spletna stran, ki je odzivna, dinamična in uporabnikom prijazna

   

  Izdelava portala BTC-City 

  2011
  • Spletna stran gostuje v Microsoft Azure
  • Izdelava grafične predloge
  • Prikazan seznam vseh trgovina razporejenih po kategorijah
  • Sveže novice nakupovalnega mesta
  • Registracija za prejem brezplačnih novic
  • Večletno vzdrževanje spletna strani in razvoj novih funkcionalnosti
  DRUŠTVO POSLOVNIH ŽENSK FAM
  1. 2014

  Spletna stran

  Prenova spletne strani društva FAM in selitev vsebin.
  www.drustvo-fam.si

  UNIVERZA V LJUBLJANI
  1. 2019

   Nadgradnja sistema za skupinsko delo portala SharePoint 2019:

   Nadgradnja sistema za skupinsko delo portala SharePoint 2019: grafična predloga in izdelava matrice, nadgradnja vsebin, nadrgradnja rešitev

  2. 2014

   Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013

   Nadgradnja SharePoint Server 2010 na SharePoint Server 2013 ter migracija vsebin. Izdelava oblikovne predloge za portal - Master Page.

  3. 2011

   Migracija Exchange 2003 na 2010

   Migracija strežnika Exchange 2003 in prenos poštnih predalov uporabnikov na Exchange 2010 (100 uporabnikov). Nadgradnja Exchange 2003

   Nadgradnja strežnika Exchange 2003 in prenos poštnih predalov uporabnikov na Exchange 2010 (100 uporabnikov).

  4. 2010

   Vzpostavitev intraneta na SharePoint 2007

   Postavitev SharePoint 2010, izdelava glavne strani portala, ki je namenjen vsem članicam Univerze v Ljubljani in nadgradnja iz SharePoint 2007.
   Postavitev SharePoint 2010

   Namestitev in konfiguracija SharePoint 2010, izdelava glavne strani portala, ki je namenjen vsem članicam Univerze v Ljubljani. Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika. Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in prilagoditve; pomoč in svetovanje naročniku.

  BEMADA D.O.O.
  1. 2010

  Spletna stran Picasso

  Izdelali smo spletno stran www.picasso-turizem.si za gostilno in picerijo Picasso v Banovcih.

  SZKO
  1. 2010

  Spletna stran SZKO

  Slovensko združenje za kakovost in odličnost nam je zaupalo izdelavo svoje spletne strani www.szko.si, na kateri predstavljajo svojo dejavnost, med drugim pa se lahko pri njih prijavite na različna izobraževanja in dogodke. 

  IPRO D.O.O.
  1. 2010

  Urejevalnik kontaktov

  Naročnik je želel imeti napredne možnosti kategoriziranja svojih kontaktov in pošiljanja masovne elektronske pošte na izbrane kontakte. Pripravili smo namizno aplikacijo, ki omogoča filtriranje kontaktov po različnih kategorijah, masovni uvoz kontaktov, izvoz v program za pošiljanje elektronske pošte.

  BANKART
  1. Leto 2010

  Nadgradnja SharePoint 2007 na 2010

  Za naročnika smo izvedli nadgradnjo portala SharePoint 2007 na 2010.

  LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
  1. 2008 / 2009

  Lutke

  Aplikacija naročniku omogoča urejanje predstav, spremljanje izvedenih predstav in mesečne preglede.

  1. 2010

  Postavitev Hyper-V strežnika

  Postavitev Hyper-V strežnika in migracija okolja iz Windows 2000 na Windows 2008 R2 (AD, GPO, datotečni sistem, WSUS,...).  


  MINISTRSTVO ZA KULTURO
  1. 2009

  Rezervacije

  Za SharePoint 2007 smo uredili podporo za službena potovanja, odsotnosti, dopuste in rezervacijo skupnih prostor in virov. Uporabniki lahko na portalu oddajo ustrezno vlogo, ki jo v odobritev dobi njihov nadrejeni. Na koncu je o odločitvi nadrejenega, uporabnik obveščen preko elektronske pošte.

  1. 2010

  Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation

  Za naročnika smo izvedli nadgradnjo intranet portala WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation.
  V sklopu projekta je bil opravljen še prenos in prilagoditev vsebin iz Windows SharePoint Services 3.0 na SharePoint 2010 Foundation. 

  Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation

  Namestitev in konfiguracija operacijskega sistema in SQL strežnika.
  Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation; prenos in prilagoditev vsebin. 

  ACH D.O.O.
  1. 2010

  Nadgradnja SharePoint

  Nadgradnja SharePoint 2003 na 2010, nadgradnja SharePoint 2003 na 2010, prenos in prilagoditev vsebin.  

   

  PUBLICIS
  1. 2010

  DealerConnect

  Aplikacija je namenjena izbiri barve za plovila, in sicer lahko sami na sejmu najdete ustrezno barvo, glede na to kakšno plovilo imate. Omenjeni del aplikacije deluje kot namizna aplikacija na ekranih občutljivih na dotik, drugi del aplikacije pa omogoča spletno administracijo vsebine, tako, da lahko naročnik vsebino za vse sejme ureja iz ene centralne točke.

  KOMPAS D.D.
  1. 2009

   Migracija in poenotenje antivirusne rešitve

   Migracija in poenotenje antivirusne rešitve na ESET NOD32 v omrežju s 400 računalniki. 

   Promet

   Aplikacija za elektronsko sprejemanje in oddajanje naročil prevozov potnikov z avtobusi, pregled in obdelavo naročil, naročanje avtobusov pogodbenim prevoznikom, razne preglede in statistike. 

  2. 2008

   Registracija delovnega časa

   Izdelali smo aplikacijo, ki uporabnikom omogoča registracijo prihoda in odhoda ter vodilnim vpogled v tedenska, mesečna in letna poročila. Vodi se tako redni delovni čas kot tudi dopusti, izostanki in ostalo.

  3. 2007

   Vodniki

   Aplikacija vodniki omogoča naročanje vodnikov in vzdrževanje baze le-teh. Sestavljena ja iz sledečih modulov: Naročila, Pregled naročil, Baza vodnikov, Šifranti.

   Transferji

   Namen aplikacije je zbrati in poenotiti vhodne podatke pri naročanju prevozov ter omogočiti boljši pregled in lažje razporejanje lastnih in/ali najetih vozil po prejetih naročilih.

  4. 2005

   Kongresi.NET

   je novejša različica programa KOMPAS Kongresi, zasnovana v okolju .NET. Je tipa odjemalec/strežnik in omogoča kongresni operativi, da v bazo SQL Server vnese podatke o kongresu, možnih nastanitvah udeležencev, kongresnih in obkongresnih dejavnostih z opisi in cenami, zainteresirani bodoči udeleženci pa se lahko preko spletne strani na kongres prijavijo in izberejo objavljene nastanitve in dejavnosti po svoji želji. 

  5. 2001

   Kompas Confidentail Tariffs

   Extranet rešitev za podružnice KOMPAS d.d. po svetu, ki lahko dostopajo do skupne baze podatkov cenah hotelov v več 10 državah po svetu. Omogoča brskanje in iskanje po cenah. Izdelano v tehnologiji ASP, uporablja Microsoft Access 2000 podatkovno bazo, teče na Microsoft Information Server 2000. 

  6. 2000 / 2004

   Kompas INTRA

   Za potrebe projekta ISO 9001 v podjetju KOMPAS d. d., smo zasnovali in razvili modularno intranet aplikacijo, ki zaposlenim nudi paleto informacij, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Nadgradnja intraneta je bila izvedena v letu 2004. 

  DRUŠTVO BELI OBROČ SLOVENIJE
  1. 2009

  Beli obroč

  Spletna stran društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj www.beliobroc.si.
  Prevzeli smo tudi skrb za gostovanje in vzdrževanje te spletne strani.
  Spletna stran je bila naša donacija društvu.

  ZALOŽBA TANGRAM
  1. 2009

  TouchStone

  Spletna knjigarna, ki omogoča naročanje učbenikov kompleta TouchStone.
  www.touchstone.si

  ALSING D.O.O.
  1. 2008

  ArhBet

  Izdelali smo aplikacijo, namenjeno obdelovanju podatkov v betonarnah, izdajanju napotnic ter izpisu mesečnih poročil.

  360 ECM D.O.O.
  1. 2008

  Delilnik stroškov

  Izdelali smo aplikacijo, ki je sestavni del dokumentnega sistema, kateri naročniku omogoča razdelitev vhodnih računov na posamezne zneske, potrjevanje in zavračanje razdelitev.

  UPRAVA ZA POMORSTVO RS
  1. 2006 / 2007

  Čolni

  Aplikacija za vodenje evidence čolnov in izdajo vpisnih listov. 

  1. 2007

  Voditelji in VHF

  Sprememba obstoječe aplikacije Voditelji in VHF na način, da omogoča črpanje podatkov iz podatkovne baze Microsoft SQL strežnik 2005.


  MINISTRSTVO ZA MLADINO IN ŠPORT AZERBAJDŽAN

  2016/2017

  Ministrstvo za mladino in šport Azerbajdžan

  V sodelovanju s partnerjem Eurodesign iz Azerbajdžana, smo, v močni mednarodni konkurenci, pridobili izvedbo projekta prenove spletne strani za, Ministry of youth and sport, Azerbaijan.
  Izdelava grafične predloge, ki ustreza sodobnim oblikovalskim smernicam in z vključeno podporo za mobilne naprave. Implementacija vmesnika za urejanje vsebin spletne strani (CMS), ki je plod našega lastnega razvoja in nekaterih dodatnih funkcionalnosti, kot so: potrjevanje vsebin, napredni kontaktni obrazec, poročila, dostop v CMS, skladno s pravicami, večjezičnost, galerija, "odštevalnik", ...
  http://mys.gov.az/en


  Potrebuješ pomoč?
  Potrebuješ pomoč?