arrow
ZAVAROVALNICA SAVA
 1. 2012/2013

ZAVAROVALNICA TILIA: Namestitev in konfiguracija SharePoint 2013

Namestitev in konfiguracija 3 SharePoint 2013 farm (test, produkcija in QA), prenos baz in migracija vsebin.
Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in prilagoditve, pomoč in svetovanje naročniku.

 1. 2017

ZAVAROVALNICA SAVA: Migracija e-pošte v Office 365

Migracija elektronske pošte v Office 365 in pomoč pri selitvi poštnih predalov.

 1. 2018

Migracija SharePoint 2013 na Office 365

 • migracija obstoječega portala SharePoint 2013 na Office 365 z vključeno migracijo vsebin.
 • izdelava grafične predloge
 • izdelava prilagojene rešitve za objavo novic
 • izobraževanje administratorjev portala
 1. 2019

Prenova CMS – faza 1

 • Z željo, da bodo uporabniki imeli čim boljšo uporabniško izkušnjo se prenovi del CMS-ja, za najbolj pomembne funkcionalnosti in posodobi grafično podobo
 • Vstopna stran je novičarski del interne spletne strani
 • Podstrani za službe, ki veliko komunicirajo z zaposlenimi
 • Uredniške strani
TOYOTA ADRIA D.O.O.
 1. 2008 / 2013

Sistemska administracija in pomoč uporabnikom

Naročniku smo zagotavljali celovito sistemsko podporo, svetovanje, preventivno vzdrževanje in različne nadgradnje IT okolja.
Storitve so pokrivale tako podjetje s sedežem v Ljubljani, kot tudi hčerinske družba na Hrvaškem, BIH in v Srbiji.
Uporabnikom smo nudili pomoč (HelpDesk) pri uporabi informacijske tehnologije, tako skrb za nemoteno delovanje njihovih delovnih postaj, prenosnikov in periferne opreme, do vsakodnevnih težav pri uporabi MS Office orodij.

 1. 2010

Postavitev SharePoint 2007

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2007 in selitev vsebin, iz portala v hčerinski družbi v tujini, v Ljubljano.

 1. 2009/2010

HelpDesk

Za SharePoint 2007 smo razvili program za podpro uporabnikom (Help desk), preko katerega uporabniki podajo vloge za pomoč.  Sistem o novi vlogi obvesti administratorja in ko ta odpravi težavo, je uporabnik o tem obveščen. Uporabnik lahko rešitev potrdi ali zavrne, o slednjem je ponovno obveščen administrator. 

 1. 2010

Kaizen

Izdelava sistema za sprejemanje in ocenjevanje inovativnih predlogov za izboljšave v podjetju.  Izdelava elektronskih obrazcev.
rešitev je razvita za SharePoint 2007.

Infrastrukturne storitve

V letu 2010 smo za naročnika izvedli več različnih infrastrukturnih storitev, in sicer:

 • Migracija Exchange 2007 na Exchange 2010.
 • Namestitev strežnika Exchange 2010 in prenos poštnih predalov uporabnikov z Exchange 2003 (100 uporabnikov).
 • Migracija in poenotenje antivirusne rešitve na Microsoft Forefront Client Security v omrežju s 100 računalniki.
 1. 2012

Posodobitev informacijskega sistema

Nadgradnje IT okolja (dobava strojne in programske opreme in ustreznih certifikatov). Namestitev in konfiguracija Forefront TMG strežnika.

Postavitev dvonivojskega CA okolja. Namestitev in konfiguracija produkta System Center Data Protection Manager 2010 za potrebe ščitenja virtualiziranega okolja.

Namestitev in konfiguracija Linux strežnika. Postavitev in konfiguracija Windows Server 2008 R2 strežnika za potrebe RemoteApp storitev.

 1. 2013

Virtualizacija IT okolja

Virtualizacija fizične infrastrukture na MS Windows Server 2008 R2 s Hyper-V vlogo v okolju s 15 strežniki (100 uporabnikov).

 

 1. 2018 →

Pomoč uporabnikom – HelpDesk

Pomoč uporabnikom na delovnem mestu - skrb za nemoteno delovanje računalniške opreme in pomoč pri odpravljanju vsakodnevnih težav pri uporabi MS Office orodij.


KRKA D.D.
 1. 2010

KrkaNet

Uvajanje novih administratorjev za SharePoint strežnike in urejanje vsebin na KrkaNet portalu.

 1. 2012

SharePoint

Vzpostavitev POC okolja MOSS 2010.

 1. 2013 / 2014

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2013

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2013 ter nadgradnja vsebin in namenskih rešitev s SharePoint 2007.
Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.
Izdelava dokumentacije in šolanje urednikov.

Po primopredaji, od januarja 2015 →
redno in preventivno vzdrževanje, pomoč in svetovanje naročniku
prilagoditve in izdelava vrste namenskih rešitev po specifikaciji naročnika.

MICROSOFT SLOVENIJA
 1. 2009 / 2010

Spletna stran NTK 2010

Spletna stran NT konference 2010 www.ntk.si.
Spletna stran je omogočala vse funkcionalnosti, ki so potrebne za organizacijo konference:

 • prijave udeležencev
 • pregled predavateljev in predavanj
 • urnik....

Za izvedbo strani smo prejeli posebno priznanje s strani Microsoft Slovenija.
Poleg tega pa je Microsoft projekt uvrstil tudi med študijske primere uporabe Microsoft AZURE tehnologije.

 1. 2010 / 2011

Spletna stran NTK 2011

Razvoj spletne strani za NT konferenco 2011, ki je temeljila na lastnem urejevalniku vsebin (CMS) in bila gostovana v MIcrosoft Azure.
Poleg osnovnih informacij glede konference in registracij udeležencev, je bila podprta tudi izdelava lastnih urnikov za udeležence.

 1. 2011 / 2012

Spletna stran NTK 2012

Za naročnika smo izdelali spletno stran za dogodek NT konferenca, kjer bo možnost prijave oseb na konferenco, pregled urnika in ostalih informacij o konferenci. Možno bo tudi urejanje spletne vsebine, urnika, predavateljev, pošiljanje masovnega obveščanja.
Izdelava spletne strani po grafični predlogi in CMS sistema za urejanje spletnih vsebin, novic, urnika.
Različni tipi dostopov za različne tipe urednikov.
Sistem za pošiljanje masovnega obveščanja.
Sistem za komunikacijo z zalednim sistemom za plačila.

 1. 2012 / 2013

Spletna stran NTK 2013

Izdelali smo  spletno stran, ki je omogočala pridobiti informacije o konferenci, prijaviti udeležence in ostalo osebje, urediti urnik, novice, vsebine in izvajati masovno obveščanje po elektronski pošti, ...
Lasten CMS je omogočal urejanje:

 • spletnih vsebin, novic, urnika
 • predavateljev
 • fotogalerije
 • žrebanje za nagradne igre ipd.

Spletna stran je vsebovala tudi:

 • Sistem za komunikacijo z zalednim sistemom za plačila
 • Sistem za integracijo s sistemom za kontrolo dostopa
 • Integracijo z »booking« sistemom hotelov

 1. 2013 / 2014

Spletna stran NTK 2014

Izdelali smo spletno stran za NTK 2014, ki je gostovala v Microsoft Azure in je imela vse funkcionalnosti, kot že prejšnje spletne strani, med drugim pa tudi naslednje funkcionalnosti:

 • Sistem prijav je omogočal:Prijava/nakup  pokriva 3 ločene dogodke znotraj ene NT konferenc
 • Integracija s ponudnikom SMS storitev
 • Prilagoditev strani za prikaz na mobilnih napravah
 • Aplikacija za prejem materialov (udeleženci)
 • VIP adrema, ...

 

ZAVAROVALNICA ADRIATIC SLOVENICA IN GENERALI
 1. 2016 / 2017

Intranet portal iz starega Liferay portala na SharePoint 2016

Izdelava kompletnega intranet portala s prenosom vsebin iz starega Liferay portala na SharePoint, ki vključuje dodatno globalno navigacijo v glavi, keyvisual, megamenu in ostale gradnike po meri v masterpage. 

 1. 2016 / 2017

Izdelava namenskih rešitev za SharePoint 2016

Izdelava novih namenskih rešitev kot so newsletter za SharePoint, pregled in potrjevanje sejnih sob z preverjanjem prekrivanja tudi ponavljajočih dogodkov, pregled in potrjevanje rezervacij počitniških kapacitet, notification center za SharePoint ki zbira obvestila o komentarjih na SharePoint portalu (tako kot smo vajeni iz Facebooka), podpora uporabnikom.

 1. 2017  →
 • Vodenje izobraževanj
 • Rezervacije sejnih sob po lokacijah
 • Rezervacije počitniških kapacitet
 • Video vsebine
 • Galerije….
 1. 2019  →

Prilagoditev vsebin in grafične predloge za združeno zavarovalnico Generali

DM-DROGERIE MARKT
 1. 2011

SharePoint storitve

Postavitev Search Server Express 2010, nadgradnja Windows SharePoint Services 3.0

 1. 2013

Nadgradnja SharePoint strežnika

Nadgradnja Windows SharePoint 2010 Foundation na SharePoint Server 2013.

KOLEKTOR
 1. 2018

Intranet razvoj

Vzpostavitev Intraneta na portalu SharePoint Server 2016, migracija vsebin, izdelava dodatnih funkcionalnosti.
Branding: izdelava grafične predloge in matrice.

CINKARNA CELJE
 1. 2014

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013

 1. 2018

Vzpostavitev dokumentnega sistema

 

 1. 2018/2019

Nadgradnja SharePoint 2013 na SharePoint 2019

Nadgradnja z vključeno migracijo vsebin ter nadgradnjo obstoječe rešitve ter grafična predloga in matrica.

 

ELEKTRO MARIBOR
 1. 2018

Nadgradnja SharePoint 2010 na 2016, vključno z migracijo vsebin.

 1. 2018

Branding: izdelava grafične predloge in matrice.

AGENCIJA ZA ENERGIJO
 1. 2016

Namestitev SharePoint 2016

Postavitev SharePoint 2016 infrastrukture v ločena domenska okolja za poslovno analitiko in podporo intranetu.

 1. 2017/2018

Vzpostavitev intranet portala na platformi SharePoint 2016

Za naročnika smo vzpostavili dva intranet portala, vključno z matrico strani.
Vzpostavili smo mesto za poslovno inteligenco (BI) in prenos vsebin. 
Izdelali smo vmesnika za objavljanje novic in fotografij, ki se prikazujejo v obliki galerije. 
Dodani so bili gradniki za dokumente, seznam zaposlenih, ipd.
Na koncu smo izvedli še izobraževanje za urednike in administratorje.

OPTOTEK
 1. 2015

Prenova informacijskega sistema

Prenova informacijskega sistema, ki je vključevala virtualizacijo okolja in implementacijo Exchange strežnika, antivirusno zaščito in varnostno kopiranje podatkov ter redno preventivno vzdrževanje.

Dograditev informacijskega sistema

Dobava strojne in programske opreme.
Namestitev in konfiguracija backup sistema in dodatnega poštnega strežnika.

 

 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
 1. 2016

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2016

na verzijo 2016 ni možen neposredno iz verzije 2007 je bila potrebna začasna postavitev strežnika SP2010 in SP2013. 
Oba služita zgolj za ureditev strukture baze podatkov.
V sklopu nadgradnje portala smo izdelali novo matrico ter t.i. display template za prikaz novic na naslovnici in prikaz posamezne novice.
Naročniku smo nudili pomoč pri reorganizaciji vsebin in izvedli izobraževanje uporabnikov.

 1. 2017

Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije

Aplikacija je namenjena dostopu in izmenjavi podatkov med Zavodom RS za zaposlovanje in izvajalci zaposlitvene rehabilitacije.
Cilj projekta je bil informatizacija sporočila o izidu posredovanja in je vključeval vse od načrtovanja rešitve, oblikovne prenove pa do razvoja aplikacije, testiranje in namestitev na strežnik naročnika.

BANKA SLOVENIJE
 1. 2017

Prenova spletne strani 

Pripravili smo grafično predlogo za novo spletno stran Banke Slovenije www.bsi.si, izvedli prenos vsebine ter implementirali želene funkcionalnosti.
Vmesnik za urejanje vsebine (CMS)  spletne strani je plod našega lastnega razvoja in vključuje vse bistvene funkcionalnosti: administracija uporabnikov, urejanje vsebin, večjezičnost, drobtinice, ... Glede na želje in zahteve naročnika smo razvili in prilagodili tudi ostale.

www.bsi.si

 1. 2018

vzdrževanje in manjše prilagoditve

 1. 2019
 • Prilagoditev spletne strani v skladu z zakonom o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij
 • popravki in izboljšave

 1. 2020

Vzdrževanje in manjše prilagoditve.

ELEKTRO GORENJSKA
 1. 2017

Namestitev SharePoint strežnika

Izvedli smo namestitev in konfiguracijo SharePoint strežnika ter branding.

TRIVANDI CHANZO, VELIKA BRITANIJA
 1. 2016/2017

Upravljanje celotne Microsoft infrastrukture za potrebe iger ( 5th Asian Indoor and Martial Games, Ashgabat 2017, Turkmenistan )

Naši ekipi je bila zaupana zahtevna naloga "Technical Manager" in s tem je prevzela odgovornost za upravljanje celotne Microsoft infrastrukture, za potrebe iger. Dela so se izvajala v času od novembra 2016 - konca septembra 2017.
Poleg odgovornosti za nemoteno delovanje, varnost, upravljanje in prilagajanje infrastrukture, ki so jo izvajali naši sistemski inženirji, smo nudili tudi pomoč uporabnikom. Na prizorišču iger sta bila slaba dva meseca naša sodelavca, ki staposkrbela za hitro reševanje oprativnih dnevnih težav uporabnikov.

GEN-I D.O.O.
 1. 2011

Spletna stran Gen-i.eu

Izdelali smo predstavitveno stran podjetja GEN-I. Na strani najdete tako večjezično predstavitev korporacije, kot tudi večjezično predstavitev vseh izpostav po različnih državah. Stran gostuje na platformi Windows Azure.

Spletna stran PoceniElektrika.si

Izdelali smo spletno stran, na kateri podjetje Gen-i predstavlja svojo storitev za gospodinjske in poslovne odjemalce. Na strani lahko obiskovalci naredijo informativni izračun ter izpolnijo obrazec za zamenjavo dobavitelja električne energije. Stran gostuje na platformi Windows Azure.

 1. 2012

Spletna stran Poceni plin

Izdelali smo spletno stran www.poceniplin.si, na kateri podjetje Gen-i predstavlja svojo ponudbo plina. Stran gostuje na platformi Windows Azure.

 1. 2013

Spletna stran Jeftina struja

Za naročnika smo izdelali spletno stran www.jeftinastruja.hr, na kateri podjetje Gen-i predstavlja svojo storitev za gospodinjske in poslovne odjemalce na Hrvaškem.

EURODESIGN
 1. 2014/2015

Evropske igre - Baku 2015

V sredini oktobra 2014 smo prevzeli odgovorno nalogo v mednarodnem projektu 1st European Games, ki so potekale od 12. do 28. junija 2015 v Bakuju – Azerbajdžan.
Našim strokovnjakom je bila zaupana vloga Level 3 inženirjev. Njihove naloge so med drugim vključevale vzdrževanje Exchangea, Active Directoryja, SQL-a, SharePointa, Lynca ter Officea 365.

 1. 2015/2016

Spletna stran za dirko F1

Izdelava strani za Bakucitycircuit.com je bil eden izmed prodornejših projektov za Kompas Xnet v letu 2015 in 2016. Projekt je vključeval postavitev spletne strani in dve fazi funkcionalnih dograditev.
Spletna stran je uporabljala Windows Azure, ki je omogočal prepotrebno konfiguracijo glede na močno povečan obseg obiskov v času dirke.
Spletna stran je bila nagrajena z nagrado NETTY 2016 kot najboljša spletna stran s področja športa v Azerbajdžanu.
http://www.bakucitycircuit.com

 1. 2016/2017

Islamske igre

Izdelava spletne strani za Islamske igre -  Islamic Solidarity Games, Baku 2017 po predloženi grafični predlogi.
Implemenitran urejevalnik spletnih vsebin - CMS in nekatere funkcionalnosti, kot so: večjezičnost, galerija, integracija s socialnimi omrežji, odštevalnik,...
V 2. fazi projekta je bil izdelan nov design za osnovno spletno stran in implementiran t.i. slider in implementiranih še nekaj naprednejših funkcionalnosti (novice, video vsebine, "pridružie se nam", "call to action", ...).
Stran zaradi boljše skalabilnosti gostuje na Microsoft Azure.
www.baku2017.com

http://eurodesign.az/who-we-are/news/24/eurodesign-develops-partnership-relations-with-kompas-xnet

SANDOZ
 1. 2013

 Dashboard in PPM Changes

Za naročnika smo izdelali SharePoint rešitvi, ki omogočata:

 • izdajanje, urejanje in spremljanje pobud za izpostave podjetja,
 • učinkovit pregled in sledljivost nad spremembami embalaže ter različnih pomožnih snovi. 
HIDRIA D.D.
 1. 2013

Nadgradnja SharePoint

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013.

FAKULTETA ZA UPRAVO UL
 1. 2011

Nadgradnja Exchange 2003

Nadgradnja strežnika Exchange 2003 in prenos poštnih predalov uporabnikov na Exchange 2010 (100 uporabnikov).

 1. 2013

Migracija poštnega strežnika

Migracija obstoječega poštnega strežnika MS Exchange 2010 v drugo domeno.

UNICEF SLOVENIJE
 1. 2010

Izdelava spletne strani

Izdelali smo spletno stran slovenskega predstavništva Unicef, ki vključuje tako spletno trgovino in donacije z različnimi plačilnimi sredstvi, kot tudi predstavitev vseh aktivnosti Unicefa po svetu.

http://www.unicef.si/ 

 1. 2013

Posodobitev spletne strani

Posodobitev spletne strani slovenskega predstavništva Unicef in prilagoditev za mobilne naprave.
Od predaje v produkcijo (leta 2010) naročnik sam skrbi za vsebine, kar mu omogoča CMS, ki je zelo enostaven za uporabo.
Za redno vzdrževanje, popravke in manjše nadgradnje pa skrbimo mi, preko vzdrževanja.

AJPES
 1. 2011

Infrastrukturne storitve

Pomoč pri nadgradnji; odpravljanje težav, pomoč pri upravljanju.

 1. 2017

Nadgradnja Sharepoint 2010 na SharePoint 2016

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo intranet portala iz verzije SharePoint 2010 na SharePointu 2016, z vmesnim korakom nadgradnje na SharePoint 2013. Pri tem smo poskrbeli tudi za prenos vsebin iz starega na novi portal.

ADRIA MOBIL D.O.O.
 1. 2013

Nadgradnja z WSS 3.0 na SharePoint Foundation 2013

Nadgradnja z WSS 3.0 na SharePoint Foundation 2013 ter migracija vsebin.
Nadgradnja namenske rešitve za spremljanje procesov.
Izdelava matrice, skladno s CGP naročnika. 

POŠTA SLOVENIJE
 1. 2016

Razvoj spletne aplikacije za dostavo nenaslovljene pošte

Razvili smo spletno aplikacijo za dostavo nenaslovljene pošte, s pomočjo katere stranke pridobijo informativno ponudbo in pripravijo razdelilnike, po katerih Pošta Slovenije nato izvede distribucijo pošiljk.

FILC D.D.
 1. 2012

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010 Foundation

 • nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010  in prilagoditve
 • vzpostavitev digitalnih delovnih procesov za trenutne ročne procese
 • prenos vsebin
 • povezave na Navision in prenos šifrantov
 1. 2013

Nadgradnja SharePoint 2010 Foundation na SharePoint Server 2013

nadgradnja na strežniško različico zaradi novih funkcionalnosti, ki jih le-ta prinaša. Prilagoditve funkcionalnosti, ki so bile razvite za SharePoint Foundation 2010 in migracija vsebin.

Implementacija Exchange 2013

 • Namestitev in konfiguracija Windows Server Hyper-V strežnika 
 • Namestitev in konfiguracija MS Exchange 2013 strežnika
 • Priprava avtomatizacije in pomoč pri selitvi poštnih predalov, konfiguracija klientov, implementacija javno overjenega certifikata
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
 1. 2012

SharePoint prilagoditve in dodatne funkcionalnosti

Za naročnika smo naredili prilagoditve in razvili dodatne funkcionalnosti na SharePointu.

 1. 2014

SharePoint storitve

Dodatne funkcionalnosti in prilagoditve (naročilnice, potni nalogi).

 1. 2015

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2016, testno in produkcijsko okolje.
Nadgradnja in prilagoditev namenskih rešitev:

 • rešitev za vnos službenih poti
 • rešitev za vnos zahtevkov za pomoč (Help Desk)
 • rešitev za izposojo opreme

V sklopu postavitve portala se izdela matrica strani. Pri tem se upošteva CGP podjetja, ki ga posreduje naročnik.

DRAGULJARNA MALALAN
 1. 2013

Izdelava spletne strani

Po predloženi grafični predlogi smo izdelali novo spletno stran.

KAPITALSKA DRUŽBA
 1. 2008 / 2009

Spletnica

Po naročnikovih zahtevah smo za SharePoint 2007 oblikovali glavne strani (Master Page), skladno s CGP-jem podjetja.
Nadgradnja spletnih gradnikov in dopolnitev lastnih stilov za oblikovanje besedila.

 1. 2009

Spletnica

Nadgradnja spletnih gradnikov in dopolnitev lastnih stilov za oblikovanje besedila.

 1. 2016

Postavitev SharePoint portala in razvoj dodatnih funkcionalnosti

Za naročnika smo postavili portal SharePoint 2010 in razvili funkcionalnost za beleženje metapodatkov za dokumente z uporabo document setov.


INTEREUROPA

 

 1. Leto 2012 / 2013

Namestitev SharePoint 2010

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2010 in ustrezne prilagoditve.
Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.
Izdelava dokumentacije in izobraževanje administratorjev / urednikov.

 

GORENJE SUROVINA D.D.
 1. 2016

Migracija v SharePoint Online

Za naročnika smo izvedli migracijo SharePoint On-Prem v SharePoint Online in razvili nekaj dodatnih funkcionalnosti.

TRIMO D.D.
 1. 2013

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013.

 1. 2016

Dograditev SharePoint funkcionalnosti

Za naročnika smo izvedli dograditev SharePoint funkcionalnosti, ki omogoča vnos in urejanje referenc, prikazanih na spletni strani.


ELEKTRO CELJE
 1. 2012

EC InfoPath

Prilagoditev InfoPath obrazcev.

 1. 2016 

Nadgradnja SharePoint

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo portala na SharePoint 2013, pri čemer je bilo potrebno okolje pripraviti še za povezavo z MS Project Serverjem in prenesti prenesti veliko namenskih rešitev.


LEKARNIŠKA ZBORNICA
 1. 2015

Posodobitev informacijskega sistema

Posodobitev informacijskega sistema, dobava strojne in programske opreme, namestitev in konfiguracija Exchange in SharePoint strežnika
Redno preventivno vzdrževanje.

 

MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.
 1. 2011 / 2012

Namestitev SharePoint 2010

Namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2010 Enterprise ter selitev vsebin z obstoječega SP strežnika.
Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in spremembe ter pomoč naročniku.

 1. 2012

Izdelava portala za Hrvaško

Izdelava portala za MKZ Hrvaška.

 1. 2016

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013

Namestitev in konfiguracija strežnika SharePoint 2013, vključno s SP1 in zadnjih popravkov. Pri namestitvi in konfiguraciji se upoštevajo najboljše prakse pri konfiguraciji SP 2013 vključno z vzpostavitvijo povezave z AD, konfiguracijo iskalnika, nastavitve servisov in nastavitvijo ustrezne avtentikacije; tehnična dokumentacija.
Izdelali smo tudi matrico strani, skladno s CGP naročnika.


VISIT D.O.O.
 1. 2009

Prenova spletne strani

Prenova spletne strani www.visit.si.

 1. 2016

Spletna stran

Prenova korporativne spletne strani, na katerih naročnik predstavlja svoje storitve in rešitve.
Za objavo in urejanje vsebin ima naročnik na voljo urejevalnik vsebin - CMS, ki je plod našega razvoja.
www.visit.si


ACTUAL I.T. D.O.O.
 1. 2015 / 2016

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2013

Implementacija intranet portala na platformi SharePoint 2013 z migracijo vsebin iz portala SharePoint 2007; testno in produkcijsko okolje. Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika. Dodatno so razviti moduli, ki podpirajo nekatere poslovne procese:

 • Dopusti in izobraževanja
 • Bolniška odsotnost
 • Naročila dela pravni službi
 • Telefonski imenik
 • Novice

ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
 1. 2016

EZS glosar

Za naročnika smo izdelali spletni slovar tehničnih izrazov z možnostjo uvoza in urejanja izrazov in oddaje ter urejanja komentarjev.
www.eglosar.si

INTELCOM
 1. 2012

Postavitev Hyper-V strežnika z virtualnimi strežniki Windows Server 2008 R2

Postavitev Hyper-V strežnika z virtualnimi strežniki Windows Server 2008 R2 (AD, Exchange 2010, Forefront TMG). 

 

SALUS D.D.
 1. 2015

Postavitev intranet portala na SharePoint 2013

Izdelali smo interni portal na platformi SharePoint 2013 s poudarkom na prikazu poročil poslovanja za vodstvo, ki se prikazujejo v obliki Excel tabel na določenem mestu na portalu.
Poleg poročil so bile razvite še nekatere dodatne funkcionalnosti, ki niso bile podprte Out of the Box.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
 1. 2012

Finance

Vzpostavitev 4 SharePoint farm.


DOBA
 1. 2013

Namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2013

Postavitev intranet portala na SharePoint Server 2013.
Vzpostavitev sistema za upravljanje učnih vsebin, ki se uporabljajo pri pedagoškem procesu, v virtualnem učnem okolju, skladno z LOM (Learning Object Metadata) standardom.
CMS omogoča upravljanje vsebin in obveščanje s pomočjo delovnih tokov.

 

 1. 2015

Dopolnitve CMS

Dopolnitve obstoječega CMS za vodenje učnih vsebin:

 • Vodenje predmetov in gradiv ter urejanje metapodatkov
 • Shranjevanje priponk iz e-pošte direktno v CMS
 • Pošiljanje povezav do dokumentov po e-pošti
 • Generiranje PDF-jev
 • ….
BANKA KOPER
 1. 2012

BitLocker implementacija

Vzpostavitev sistema kriptiranja podatkov z uporabo v Windows 7 vgrajeno funkcionalnostjo BitLocker.

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
 1. 2011

MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, DIREKTORAT ZA E-UPRAVO IN UPRAVNE PROCESE

E-Sociala
Prilagoditev transakcijskega sistema URSP - ureditev osveževanja distribucijske kopije podatkov znotraj IO-modula, za potrebe projekta e-Sociala v okviru ESS operacije. Interoperabilnost in e-izmenjva podatkov.

 1. 2015

SharePoint portal

Za naročnika smo izvedli pilotno postavitev internega portala na platformi SharePoint 2013. Portal je vključeval večinoma OOTB funkcionalnosti z nekaj minimalnega razvoja. Prav tako smo naročniku pomagali pri uporabi s konzultacijami.


PRONID
 1. 2015

Spremljanje KPI in drugih kazalcev

Za tujega naročnika smo izvedli projekt spremljanja KPI in drugih kazalcev za njihove obrate. Med seboj smo povezali 3 platforme, in sicer: SharePoint Online, ki je namenjen vnosu podatkov in šifrantov, Azure, ki skrbi za hrambo in Power BI, kjer so izdelana poročila.


SAVSKE ELEKTRARNE
 1. 2015

SharePoint 2013

Namestitev, konfiguracija in prilagoditve na SharePoint 2013.

STUDIO MODERNA
 1. 2011

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010

Nadgradnja SharePoint 2007 na SharePoint 2010 in prenos obstoječih vsebin.
Izdelava matrice v skladu s CGP naročnika.
Redno preventivno vzdrževanje portala; svetovanje in pomoč naročniku.

 1. 2014

Nadgradnja SharePoint 2010 na SP 2013

Nadgradnja SharePoint 2010 na SP 2013 z migracijo vsebin in prilagojenih rešitev.
Izdelava matrice, skladno s CGP naročnika.

Implementacija Exchange strežnika

Implementacija Exchange strežnika za 7000 uporabnikov.

 1. Leto 2015

Implementacija Skype for Business

Namestitev in konfiguracija Skype for Business strežnika za 7000 uporabnikov.


KOMPAS XNET
 1. 2012

BitLocker implementacija

Priprava okolja na avtomatiziran vklop BitLocker zaščite na Windows 7 klientih.

PBS – POŠTNA BANKA SLOVENIJE, D.D.
 1. 2011 / 2012

Sklepi in priporočila

Avtomatsko spremljanje sklepov uprave in strokovnega kolegija ter priporočil revizijskih poročil.
Implementacija sprememb in dopolnitev programske rešitve za spremljanje sklepov in priporočil.

USTAVNO SODIŠČE RS

 

 1. 2011

Pomoč pri SharePointu

Intervencija, pomoč pri upravljanju SharePoint okolja.

MNZ, POLICIJA
 1. 2011

Nadgradnja SharePoint

Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation.

CODEPLEX
 1. 2011

SP2010 ADgroupMembers

Web part za prikaz članov skupine aktivnega imenika kot odprtokodni projekt na Codeplexu.

ELKOTEX
 
 • Postavitev Hyper-V okolja.
THRIVE CONFERENCE
 1. 2012

SHAREPOINT DNEVI 2012

Spletna stran SPD 2012
Spletna stran konference SharePoint dnevi 2012, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

 • splošne informacije o konferenci in lokaciji
 • oddajanje predavanj
 • prijave sponzorjev
 • program in urnik konference
 • predavatelji
 • ankete
 • osebni urniki
  prijave udeležencev...

2013

SHAREPOINT DNEVI 2013

Spletna stran SPD 2013
Spletna stran konference SharePoint dnevi 2013, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

 • splošne informacije o konferenci in lokaciji
 • oddajanje predavanj
 • prijave sponzorjev
 • program in urnik konference
 • predavatelji
 • ankete
 • osebni urniki
 • prijave udeležencev...
 1. 2014

SHAREPOINT DNEVI 2014

Spletna stran SPD 2014
Na platformi SharePoint 2013 smo postavili spletno stran konference SharePoint dnevi 2014, z vsemi funkcionalnostmi, ki jih organizacija takega dogodka potrebuje:

 • splošne informacije o konferenci in lokaciji
 • oddajanje predavanj
 • prijave sponzorjev
 • program in urnik konference
 • predavatelji
 • ankete
 • osebni urniki
 • prijave udeležencev...
BARBARA GUNČAR
 1. 2014

Razvoj spletne strani

Spletna stran Barbara Gunčar www.barbaraguncar.si za lokalne volitve za županjo mesta Kranj.

MEDIS
 1. 2014

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Namestitev in konfiguracija SharePoint Server 2013 in prilagoditve.

AKRAPOVIČ D.D.
 1. 2013

Namestitev in konfiguracija SharePoint strežnika

Za naročnika smo izvedli namestitev in konfiguracijo SharePoint Server 2013.

 1. 2014

SharePoint storitve

Izdelava matrice.


BTC
 1. 2010 / 2011

Izdelava portala BTC-City 

Na podlagi predložene grafične predloge in v sodelovanju s Publicis, smo za naročnika izdelali spletno stran www.btc-city.com
Spletna stran nakupovalnega mesta BTC City, kjer lahko najdete seznam vseh trgovin razporejenih po kategorijah, sveže novice nakupovalnega mesta in se registrirate za brezplačno prejemanje novic.
Spletna stran gostuje v Microsoft Azure.
Že ves čas skrbimo za redno vzdrževanje spletne strani, dodatno pa smo izdelali še več novih funkcionalnosti in dodatnih modulov.

 1. 2012

Kristalna palača

Spletna stran Kristalne palače, ki nudi obiskovalcem vse potrebne informacije o ponudbi in dogodkih v njej.
www.kristalna-palaca.si

 1. 2014

Ohranimo čebele

V okviru projekta Čebela, je bila, v sodelovanju z izbranimi trgovci, izpeljana akcija prodaje medovitih rastlin. 
Pri nakupu je kupec dobil kodo, s katero je, ob registraciji na spletu, lahko na zemljevidu lociral svojo medovito rastlino.
V osnovi je aplikacija/modul stal na btc-city.com.
www.ohranimo-cebele.si

Prilagoditev za mobile

Prilagoditev spletne strani za mobilne naprave.

DRUŠTVO POSLOVNIH ŽENSK FAM
 1. 2014

Spletna stran

Prenova spletne strani društva FAM in selitev vsebin.
www.drustvo-fam.si

UNIVERZA V LJUBLJANI
 1. 2010

Vzpostavitev intraneta na SharePoint 2007

Postavitev SharePoint 2010, izdelava glavne strani portala, ki je namenjen vsem članicam Univerze v Ljubljani in nadgradnja iz SharePoint 2007.

Postavitev SharePoint 2010

Namestitev in konfiguracija SharePoint 2010, izdelava glavne strani portala, ki je namenjen vsem članicam Univerze v Ljubljani.
Izdelava matrice na podlagi CGP naročnika.
Redno preventivno vzdrževanje, manjše nadgradnje in prilagoditve; pomoč in svetovanje naročniku.

 1. 2011

Migracija Exchange 2003 na 2010

Migracija strežnika Exchange 2003 in prenos poštnih predalov uporabnikov na Exchange 2010 (100 uporabnikov).

Nadgradnja Exchange 2003

Nadgradnja strežnika Exchange 2003 in prenos poštnih predalov uporabnikov na Exchange 2010 (100 uporabnikov).

 1. 2014

Nadgradnja SharePoint 2010 na SharePoint 2013

Nadgradnja SharePoint Server 2010 na SharePoint Server 2013 ter migracija vsebin.
Izdelava oblikovne predloge za portal - Master Page.

BEMADA D.O.O.
 1. 2010

Spletna stran Picasso

Izdelali smo spletno stran www.picasso-turizem.si za gostilno in picerijo Picasso v Banovcih.

SZKO
 1. 2010

Spletna stran SZKO

Slovensko združenje za kakovost in odličnost nam je zaupalo izdelavo svoje spletne strani www.szko.si, na kateri predstavljajo svojo dejavnost, med drugim pa se lahko pri njih prijavite na različna izobraževanja in dogodke. 

IPRO D.O.O.
 1. 2010

Urejevalnik kontaktov

Naročnik je želel imeti napredne možnosti kategoriziranja svojih kontaktov in pošiljanja masovne elektronske pošte na izbrane kontakte. Pripravili smo namizno aplikacijo, ki omogoča filtriranje kontaktov po različnih kategorijah, masovni uvoz kontaktov, izvoz v program za pošiljanje elektronske pošte.

BANKART
 1. Leto 2010

Nadgradnja SharePoint 2007 na 2010

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo portala SharePoint 2007 na 2010.

LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA
 1. 2008 / 2009

Lutke

Aplikacija naročniku omogoča urejanje predstav, spremljanje izvedenih predstav in mesečne preglede.

 1. 2010

Postavitev Hyper-V strežnika

Postavitev Hyper-V strežnika in migracija okolja iz Windows 2000 na Windows 2008 R2 (AD, GPO, datotečni sistem, WSUS,...).  


MINISTRSTVO ZA KULTURO
 1. 2009

Rezervacije

Za SharePoint 2007 smo uredili podporo za službena potovanja, odsotnosti, dopuste in rezervacijo skupnih prostor in virov. Uporabniki lahko na portalu oddajo ustrezno vlogo, ki jo v odobritev dobi njihov nadrejeni. Na koncu je o odločitvi nadrejenega, uporabnik obveščen preko elektronske pošte.

 1. 2010

Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation

Za naročnika smo izvedli nadgradnjo intranet portala WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation.
V sklopu projekta je bil opravljen še prenos in prilagoditev vsebin iz Windows SharePoint Services 3.0 na SharePoint 2010 Foundation. 

Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation

Namestitev in konfiguracija operacijskega sistema in SQL strežnika.
Nadgradnja WSS 3.0 na SharePoint 2010 Foundation; prenos in prilagoditev vsebin. 

ACH D.O.O.
 1. 2010

Nadgradnja SharePoint

Nadgradnja SharePoint 2003 na 2010, nadgradnja SharePoint 2003 na 2010, prenos in prilagoditev vsebin.  

 

PUBLICIS
 1. 2010

DealerConnect

Aplikacija je namenjena izbiri barve za plovila, in sicer lahko sami na sejmu najdete ustrezno barvo, glede na to kakšno plovilo imate. Omenjeni del aplikacije deluje kot namizna aplikacija na ekranih občutljivih na dotik, drugi del aplikacije pa omogoča spletno administracijo vsebine, tako, da lahko naročnik vsebino za vse sejme ureja iz ene centralne točke.

KOMPAS D.D.
 1. Leto 2001

Kompas Confidentail Tariffs

Extranet rešitev za podružnice KOMPAS d.d. po svetu, ki lahko dostopajo do skupne baze podatkov cenah hotelov v več 10 državah po svetu. Omogoča brskanje in iskanje po cenah. Izdelano v tehnologiji ASP, uporablja Microsoft Access 2000 podatkovno bazo, teče na Microsoft Information Server 2000. 

 1. 2000 / 2004

Kompas INTRA

Za potrebe projekta ISO 9001 v podjetju KOMPAS d. d., smo zasnovali in razvili modularno intranet aplikacijo, ki zaposlenim nudi paleto informacij, ki jih potrebujejo pri svojem delu. Nadgradnja intraneta je bila izvedena v letu 2004. 

 1. 2005

Kongresi.NET

je novejša različica programa KOMPAS Kongresi, zasnovana v okolju .NET.
Je tipa odjemalec/strežnik in omogoča kongresni operativi, da v bazo SQL Server vnese podatke o kongresu, možnih nastanitvah udeležencev, kongresnih in obkongresnih dejavnostih z opisi in cenami, zainteresirani bodoči udeleženci pa se lahko preko spletne strani na kongres prijavijo in izberejo objavljene nastanitve in dejavnosti po svoji želji. 

 1. 2007

Vodniki

Aplikacija vodniki omogoča naročanje vodnikov in vzdrževanje baze le-teh. Sestavljena ja iz sledečih modulov: Naročila, Pregled naročil, Baza vodnikov, Šifranti.

Transferji

Namen aplikacije je zbrati in poenotiti vhodne podatke pri naročanju prevozov ter omogočiti boljši pregled in lažje razporejanje lastnih in/ali najetih vozil po prejetih naročilih.

 1. 2008

Registracija delovnega časa

Izdelali smo aplikacijo, ki uporabnikom omogoča registracijo prihoda in odhoda ter vodilnim vpogled v tedenska, mesečna in letna poročila. Vodi se tako redni delovni čas kot tudi dopusti, izostanki in ostalo.

 1. 2009

Migracija in poenotenje antivirusne rešitve

Migracija in poenotenje antivirusne rešitve na ESET NOD32 v omrežju s 400 računalniki. 

Promet

Aplikacija za elektronsko sprejemanje in oddajanje naročil prevozov potnikov z avtobusi, pregled in obdelavo naročil, naročanje avtobusov pogodbenim prevoznikom, razne preglede in statistike. 

DRUŠTVO BELI OBROČ SLOVENIJE
 1. 2009

Beli obroč

Spletna stran društva za pomoč žrtvam kaznivih dejanj www.beliobroc.si.
Prevzeli smo tudi skrb za gostovanje in vzdrževanje te spletne strani.
Spletna stran je bila naša donacija društvu.

ZALOŽBA TANGRAM
 1. 2009

TouchStone

Spletna knjigarna, ki omogoča naročanje učbenikov kompleta TouchStone.
www.touchstone.si

ALSING D.O.O.
 1. 2008

ArhBet

Izdelali smo aplikacijo, namenjeno obdelovanju podatkov v betonarnah, izdajanju napotnic ter izpisu mesečnih poročil.

360 ECM D.O.O.
 1. 2008

Delilnik stroškov

Izdelali smo aplikacijo, ki je sestavni del dokumentnega sistema, kateri naročniku omogoča razdelitev vhodnih računov na posamezne zneske, potrjevanje in zavračanje razdelitev.

UPRAVA ZA POMORSTVO RS
 1. 2006 / 2007

Čolni

Aplikacija za vodenje evidence čolnov in izdajo vpisnih listov. 

 1. 2007

Voditelji in VHF

Sprememba obstoječe aplikacije Voditelji in VHF na način, da omogoča črpanje podatkov iz podatkovne baze Microsoft SQL strežnik 2005.


MINISTRSTVO ZA MLADINO IN ŠPORT AZERBAJDŽAN

2016/2017

Ministrstvo za mladino in šport Azerbajdžan

V sodelovanju s partnerjem Eurodesign iz Azerbajdžana, smo, v močni mednarodni konkurenci, pridobili izvedbo projekta prenove spletne strani za, Ministry of youth and sport, Azerbaijan.
Izdelava grafične predloge, ki ustreza sodobnim oblikovalskim smernicam in z vključeno podporo za mobilne naprave. Implementacija vmesnika za urejanje vsebin spletne strani (CMS), ki je plod našega lastnega razvoja in nekaterih dodatnih funkcionalnosti, kot so: potrjevanje vsebin, napredni kontaktni obrazec, poročila, dostop v CMS, skladno s pravicami, večjezičnost, galerija, "odštevalnik", ...
http://mys.gov.az/en

Potrebuješ pomoč?
Potrebuješ pomoč?